MISI DAN VISI

Misi

 

Untuk menyediakan pendidikan berkualiti tinggi yang mensintesiskan kedua-dua teori dan praktikal untuk menghasilkan seseorang profesional yang cekap.

 

Untuk memberi peluang kepada pekerja industri meningkatkan kemahiran dan pengetahuan teknikalnya untuk meningkatkan kerjaya mereka.

 

Mewujudkan suasana pembelajaran kondusif yang berdaya maju yang menuntut nilai moral dan etika yang tinggi

 

Menyediakan substratum untuk pembangunan aktiviti intelektual dan kurikulum tambahan di kampus

 

 

Visi

 

Untuk menjadi pusat utama dalam pendidikan dan latihan

 

Untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara sebagai pusat latihan teknikal dan vokasional di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

 

Untuk memainkan peranan dalam kerjasama dengan kerajaan, perniagaan dan industri dalam memacu negara ke arah ekonomi dalam pendidikan

Misi

 

Untuk menyediakan pendidikan berkualiti tinggi yang mensintesiskan kedua-dua teori dan praktikal untuk menghasilkan seseorang profesional yang cekap.

 

Untuk memberi peluang kepada pekerja industri meningkatkan kemahiran dan pengetahuan teknikalnya untuk meningkatkan kerjaya mereka.

 

Mewujudkan suasana pembelajaran kondusif yang berdaya maju yang menuntut nilai moral dan etika yang tinggi

 

Menyediakan substratum untuk pembangunan aktiviti intelektual dan kurikulum tambahan di kampus

 

 

Visi

 

Untuk menjadi pusat utama dalam pendidikan dan latihan

 

Untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial negara sebagai pusat latihan teknikal dan vokasional di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

 

Untuk memainkan peranan dalam kerjasama dengan kerajaan, perniagaan dan industri dalam memacu negara ke arah ekonomi dalam pendidikan