DIPLOMA KEJURUTERAAN

Kolej WIT akan menyediakan laluan sokongan dan pendidikan individu dengan membangunkan komuniti pembelajaran yang mencabar pelajar untuk merealisasikan potensi terbesar mereka.

 

Inovasi - untuk menjadi yang paling maju dalam sektor pendidikan dan pembekal utama kepada komuniti kejuruteraan.

 

Pengalaman - untuk menunjukkan pengetahuan sektornya dengan menyediakan latihan dan kelayakan yang berkaitan yang membawa kepada hasil dan laluan kerjaya yang bermakna.

 

Kecemerlangan - untuk memberikan pendidikan dan latihan praktikal yang sangat baik kepada penuntut untuk mendapat kelayakan yang diiktiraf.

 

Memiliki integriti - dalam program yang diajarkan, keupayaan staf pengajaran dan pengurusan, dan kelayakan yang diterima oleh pelajar.

 

 Menjadi holistik - dalam praktikal, pedagogi, dan falsafah.

Antara Program Diploma Kejuruteraan Yang Ditawarkan

DIPLOMA KEJURUTERAAN AUTOMOTIF

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKATRONIK

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

DIPLOMA KEJURUTERAAN

Kolej WIT akan menyediakan laluan sokongan dan pendidikan individu dengan membangunkan komuniti pembelajaran yang mencabar pelajar untuk merealisasikan potensi terbesar mereka.

 

Inovasi - untuk menjadi yang paling maju dalam sektor pendidikan dan pembekal utama kepada komuniti kejuruteraan.

 

Pengalaman - untuk menunjukkan pengetahuan sektornya dengan menyediakan latihan dan kelayakan yang berkaitan yang membawa kepada hasil dan laluan kerjaya yang bermakna.

 

Kecemerlangan - untuk memberikan pendidikan dan latihan praktikal yang sangat baik kepada penuntut untuk mendapat kelayakan yang diiktiraf.

 

Memiliki integriti - dalam program yang diajarkan, keupayaan staf pengajaran dan pengurusan, dan kelayakan yang diterima oleh pelajar.

 

 Menjadi holistik - dalam praktikal, pedagogi, dan falsafah.

Antara Program Diploma Kejuruteraan Yang Ditawarkan

DIPLOMA KEJURUTERAAN AUTOMOTIF

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKATRONIK

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK